Dakinspectie

Dakinspectie

De deskundig uitgevoerde dakinspecties door Smid & Hollander Dakbouw stellen gebouweigenaren en -beheerders in staat de kwaliteit van hun platte daken bestand in kaart te brengen. Hierbij wordt aandacht besteed aan de (bouwfysische) toestand van het pand en wordt het dak getoetst aan de geldende eisen van het Bouwbesluit, zoals isolatiewaarde, constructie-opbouw, detaillering (BRL) en stormvastheid (o.a. NEN 6702). 

Dakinspectie rapport

Op basis van de bevindingen wordt een dakinspectierapport (renovatievoorstel/advies) opgesteld. Een dakinspectierapport bevat foto’s van het betreffende dak, gegevens over de staat van het dak, de tijdsduur dat het dak vermoedelijk nog mee kan en hoe de levensduur verbeterd kan worden. Dit rapport kunt u gebruiken als basis voor planmatig onderhoud. Het advies wordt altijd voorzien van een prijsopgave. 

U kunt kiezen voor een enkele inspectie met een daaruitvolgend onderhoudsadvies. U kunt ook kiezen voor het afsluiten van een dak onderhoudscontract, waarbij het dak jaarlijks wordt geïnspecteerd en onderhouden.

Vraag naar een dakinspectie

Wilt u meer weten over de staat van uw dak, hoe lang uw dak nog mee kan en op welke manier de levensduur kan worden verbeterd? Neem dan contact op voor een dakinspectie. U ontvangt dan, in geval van benodigd dakonderhoud, een vrijblijvende prijsopgave.
    dakdekkersbedrijf in Groningen