Homepage-prod-Inventarisatie

Dak Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) bestaat uit het in kaart brengen van alle risico’s die in een bedrijf voorkomen bij het werken op en aan het dak en een plan voor het terugdringen van deze risico’s.
 
Voor mensen die op daken werken, is veiligheid van het grootste belang. Zo belangrijk, dat de overheid een RI&E verplicht heeft gemaakt voor bijna alle ondernemers met personeel. Dit is vastgelegd in de Arbowet.

Smid & Hollander Dakbouw vindt het een vereiste dat haar mensen veilig op het dak kunnen werken. Maar niet alleen voor haar eigen medewerkers, ook voor gebouweigenaren en-beheerders, en andere mensen die op het dak werken. Smid & Hollander Dakbouw kan een complete RI&E van uw dak verzorgen. Aan de hand van een inspectie worden de risico’s in kaart gebracht. Bij vorbeeld risico's die het belopen van het dak met zich meebrengen. Na evaluatie van de geconstateerde risico’s, adviseren wij u welke maatregelen moeten worden getroffen om veilig op uw dak te kunnen werken.
Daarnaast kunnen wij de benodigde veiligheidssystemen en persoonlijke beschermingsmiddelen leveren en monteren.
 
Wilt u weten hoe veilig uw dak is? Neem dan contact met ons op.
    dakdekkersbedrijf in Groningen