Homepage-prod-veiligheid

Veiligheid op het dak

Ook op het gebied van veiligheid denkt Smid & Hollander Dakbouw graag met u mee over de meest optimale oplossing.

Veiligheid waarborgen bij werken op het dak is een must. Naast de veiligheid van de dakdekkers, gaat het ook om de veiligheid van andere gebruikers van het dak, zoals schilders, schoorsteenvegers en glazenwassers.Volgens de Arbowet zijn zowel dakdekkers als gebouweigenaren verantwoordelijk voor veilig werken op daken.

Daarom levert en monteert Smid & Hollander Dakbouw een totaal pakket van diverse veiligheidsvoorzieningen.

Van materiaal om het dak veilig te kunnen betreden, ankerpunten, hekwerken, markeringen tot persoonlijke veiligheidsmiddelen.

Welke veiligheidsvoorzieningen voor uw dak nodig zijn, brengen wij in kaart met een risico-inventarisatie, waarna wij u op maat kunnen adviseren.


In het A-blad Platte daken van Arbouw wordt nadere invulling gegeven aan wat in de Arbowet en de Wet op de Ondernemingsraden is bepaald. Door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Arbeidsinspectie is toegezegd de afspraken in dit A-blad als uitgangspunt te nemen.

Download onderstaande stroomschema’s uit het A-blad Platte daken, waarin de veiligheidsmaatregelen worden weergegeven die in verschillende situaties moeten worden gekozen.

Stroomschema nieuwbouw

Stroomschema renovatie
    dakdekkersbedrijf in Groningen