Homepage-prod-ZekerheidGarantie

Meer Met Minder deelnemer

Meer Met Minder Energie

Meer Met Minder is het nationale energiebesparingsprogramma voor de bestaande bouw. Het is een gezamenlijk initiatief van de overheid (ministeries EZ, VROM en WWI), woningcorporaties (Aedes), bouwbedrijven (Bouwend Nederland), de installatiesector (UNETO-VNI) en de energiebedrijven (EnergieNed en VME).  

Energiebesparing is een belangrijk wapen in de strijd tegen klimaatverandering. Door de verbranding van olie, gas en kolen voor de opwekking van energie, komen veel broeikasgassen vrij. Daardoor wordt het broeikaseffect versterkt. Het wordt daardoor warmer op aarde en de zeespiegel stijgt. Daarom willen het kabinet en de andere initiatiefnemers de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 30% verminderen ten opzichte van 1990. Energiebesparing in bestaande woningen en andere gebouwen is hierbij onmisbaar.

Benieuwd naar onze energiebesparing oplossingen voor uw dak?
Neem dan contact met ons op of klik hier voor meer informatie.
    dakdekkersbedrijf in Groningen