Homepage-prod-ZekerheidGarantie

VCA* gecertificeerd

Veilig en verantwoord werken staat bij Smid & Hollander Dakbouw hoog in het vaandel. Daarom zijn wij VCA* gecertificeerd. 

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Een opdrachtgever, die risicovol werk uitbesteedt aan een aannemer met een VCA-certificaat, mag er op vertrouwen dat het uitbestede werk zodanig wordt uitgevoerd dat veiligheid, gezondheid en milieu niet in gevaar komen. Een onafhankelijk en objectief onderzoek, door een erkende certificatie-instelling, heeft dit immers aangetoond.

Een belangrijk kenmerk van VCA is dat er jaarlijks gecontroleerd wordt of de certificaathouder (in dit geval Smid & Hollander Dakbouw) nog aan alle VCA-eisen voldoet. Wij staan als het ware "onder toezicht" van de certificatie-instelling die het certificaat heeft verstrekt.

    dakdekkersbedrijf in Groningen